P&ld at Vandemoortele

CFO Magazine Best Finance Team Best Practice Award

De award voor de 'Best Practice' gaat naar Vandemoortele. De producent van vetten en oliën bouwde aan een analytische rapporteringstool die het management inzicht verschaft in de winstgevenheid van producten, klanten, regio's tot in de kleinste details. Daardoor heeft het bedrijf een betere onderbouw voor het nemen van beslissingen.

Performance Management at Vandemoortele

Herman Van Steenstraeten - Group Controller Vandemoortele

"The Priority of the Group Controlling function of Vandemoortele  is to focus on bringing added value to the business. This starts with delivering relevant performance reporting."

Vandemoortele wou een geïntegeeerd, centraal en gestandaardiseerd performance review model bouwen als uitbreiding van zijn reeds bestaande bedrijfsbrede ERP implementatie.

Doelstelling was:

  • Toegevoegde waarde bieden aan de Business Lines om hun objectieven te realiseren
  • Aanbieden van relevante en herkenbare management informatie, gecombineerd met 'to the point' commentaar en actiepunten
  • Het meten van de relevante informatie en aansturen waar nodig
  • Het bereiken van integratie tussen IT, Management Control en bedrijfsprocessen in een context van transparantie en openheid

 

 

Rol van Holon

Sterke basisconcepten bepalen het succes, mits gepaste coördinatie.

P&l by Destination was het 'guiding concept' bij de implementatie van het nieuwe management rapportering-systeem.

Als originele bedenker van het concept leverde Holon de expertise en aansturing voor het opzetten van deze nieuwe vorm van management-rapportering bij Vandemoortele.

Holon leverde ook de noodzakelijke mix van kennis van business, IT en controlling concepten om de kritische coördinatie tussen de verschillende partijen uit te voeren.

Herman Van Steenstraeten:

"This is an excellent example of a success thanks to interdisciplinary collaboration between internal vs external, IT, Finance and Business. Holon played an important role as external party in coördinating the efforts and showing thought leadership based on the P&L by Destination concept"