Een implementatie-methodiek voor de ontwikkeling van een 'Performance P&L per departement'

Wat is het?

"P&L by Destination" heeft betrekking op de financiële managementrapportering binnen bedrijven. Ze implementeert een nieuwe, technische werkmethode voor het juist registreren en rapporteren van complexe financiële bedrijfsinformatie.

Veel bedrijven verlaten zich op een opsomming van periode-kosten en -opbrengsten, aangevuld met een beperkte vorm van cost-of-sales rapportering.

Waar deze laatste een eerste stap is in het verklaren van de commerciële marge in termen van marktkarakteristieken (markt, klant, product), ontbreekt het de meeste rapporteringen aan een methodiek voor uitsplitsing van het volledig resultaat naar interne verantwoordelijkheden.

De uitsplitsing van het volledig resultaat naar deelresultaten, en het beschikbaar maken van externe én interne parameters voor analyse van deze deelresultaten is de doelstelling van "P&L by destination".

Implementatie methode

Met "P&L by destination" pakt men de problemen aan, die momenteel correcte rapportering in de weg staan.

Als voornaamste zien we de time lag tussen kosten en opbrengsten in diverse rapporteringen.

Verder lijkt het ons ook problematisch dat men dagen moet afsluiten om tot een rapportering te komen, zware en willekeurige allocaties uitvoert, en concludeert met ingewikkelde variantieanalyses om tot een vorm van verantwoordelijkheids-rapportering te komen. Deze sluit dan meestal nog niet aan met de boekhouding.

Onze methode vereist een juiste (hoofdzakelijk automatische) registratie van de cijfers, in combinatie met optimale rekeningsturing en afleiding van kost- of opbrengstdragers. Finaal komen we tot een winst- en verliesrekening per intern departement, echter elk met zijn eigen relevante karakteristieken. Essentieel is dat elk departement ook opbrengsten heeft, naast kosten.

Deze werkmethode is ideaal voor gemengde productie & verkoopbedrijven.

Destinations

De methodiek 'P&L by destination' laat toe om het globale resultaat op te splitsen in verschillende performance P&L's, zoals:

  • Het commerciële resultaat
  • Het productieresultaat
  • Het aankoopresultaat
  • Het logistieke resultaat
  • Het marketingresultaat
  • Het capaciteitsresultaat

Elk resultaat is de resultante van kosten en opbrengsten, die ook rechtstreeks in boekhouding worden geboekt en daar ook zichtbaar zijn, dit zonder basis boekhoudregels of IFRS regels te schaden.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!